Thiên Cung 1 – module có khối lượng 8,5 tấn và kích thước tương đương xe hơi – đang bay quanh trái đất ở độ cao 350 km sau khi được phóng hồi tháng 9. Nó khảo sát đất nông nghiệp của Trung Quốc bằng những camera đặc biệt, đồng thời tự thực hiện nhiều thí nghiệm liên quan tới việc phát triển tinh thể trong môi trường không trọng lượng.

Sau Thần Châu 8, hai phi thuyền khác – trong đó ít nhất một phi thuyền chở người - sẽ kết nối với Thiên Cung 1 trong năm sau. Các phi hành gia sẽ ở trên module trong khoảng thời gian tối đa một tháng. Trạm không gian thực sự sẽ được phóng lên quỹ đạo từ năm 2020 tới năm 2022.

Với khối lượng chỉ khoảng 60 tấn, trạm không gian của Trung Quốc sẽ nhỏ hơn nhiều so với Trạm Không gian Quốc tế (ISS).

Bắc Kinh quyết tâm đặt trạm không gian riêng sau khi nỗ lực tham gia dự án lắp đặt ISS của họ thất bại do vấp phải sự phản đối từ Mỹ. Washington không muốn chia sẻ công nghệ với đối thủ lớn nhất của họ về kinh tế và chính trị.

Quỳnh Anh (TH)