Buổi đầu thành lập Hội, ấp Đất Sét có đến 100% số hộ CCB nghèo, nhiều gia đình hội viên phải cứu đói. Qua 20 năm chống đói nghèo, CCB Chi hội ấp Đất Sét có được 16 hộ giầu, 35 hộ khá, thu nhập từ 50 đến 80 triệu đồng/hộ/năm; 70% số hội viên có nhà cơ bản, theo tiêu chí mới chi hội còn 3 hộ nghèo. Các CCB là những người con quê hương, ra quân từ các chiến trường về đây, quyết đem sức mình xây dựng vùng căn cứ kháng chiến cũ. Chính chi hội làm nòng cốt làm công trình lộ dài 14.600 m, ngang 1,5 m, bắc mới 3 cầu bê tông nối liền ấp đến trung tâm xã, đồng thời cũng là nòng cốt trong thành lập HTX nông nghiệp và xây dựng các quỹ đồng đội, quỹ thăm bệnh, quỹ từ trần và giúp vốn cho nhau làm kinh tế không tính lãi. Nay quỹ Hội đạt 100 triệu đồng.

Hội viên Huỳnh Văn Ấn, vợ là Trương Thị Lưu (trước phục vụ tiểu đoàn 303, Quân khu 9) thoát nghèo nhờ làm vườn, nuôi tôm, cua, cá hàng chục năm qua, hiện có mức thu nhập từ 70 đến 90 triệu đồng/năm. Gần đây, Công ty "A Khôi" (Trung Quốc) tìm đến mời anh hợp tác, làm chủ cửa hàng thu mua cua gạch để từ đây xuất sang thị trường Mỹ và thị trường Trung Quốc. Mô hình này bước đầu có hiệu quả, tạo được việc làm, thu nhập cho lao động nghèo ở địa phương.

Hội CCB ở đây đang vận động hội viên chuyển sang nuôi cua xuất khẩu trên diện rộng, bởi nuôi cua nhẹ vốn đầu tư, ngắn ngày thu hoạch, bán được tại chỗ, lợi nhuận cao…

NGUYỄN HIỆP