Đây là nội dung chính của Nghị định 14/2020 do Chính phủ ban hành ngày 24-1-2020 và có hiệu lực từ ngày 15-3-2020.

Để được hưởng trợ cấp, giáo viên phải đáp ứng đủ ba điều kiện:

- Trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành và tham gia đóng bảo hiểm xã hội từ năm năm trở lên.

- Nghỉ hưu trong khoảng thời gian từ ngày 1-1-1994 đến ngày 31-5-2011.

- Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1-1-2012. Trường hợp bị tạm dừng hưởng lương hưu thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Mức trợ cấp được quy thành tiền và tính theo công thức: Số tiền trợ cấp = (mức lương hưu tháng x 10%) x số năm được tính trợ cấp.

Trường hợp giáo viên đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa được hưởng trợ cấp mà từ trần từ 1-1-2012 trở về sau thì vợ, chồng, bố, mẹ, hoặc con có thể làm hồ sơ và nhận chế độ trợ cấp theo quy định. Những người thân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hồ sơ và khoản tiền trợ cấp nhận được.

Thu Nga