Nhân kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân ; 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12), ngày 17-12-2019, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức  khai mạc triển lãm chuyên đề “Quân với dân một ý chí”.

Triển lãm giới thiệu gần 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh mối quan hệ quân dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc và thành tựu sau 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân; xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại (ảnh).

Triển lãm gồm 3 phần:

Phần 1 - Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra: Trưng bày những hình ảnh, hiện vật tiêu biểu, giới thiệu về các tổ chức vũ trang đầu tiên của Đảng, sự ra đời của QĐND Việt Nam cùng toàn dân đã tiến hành thắng lợi cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Phần 2 - Quân đội nhân dân Việt Nam vì nhân dân mà chiến đấu: Những hình ảnh hiện vật tiêu biểu, phản ánh những đóng góp to lớn của QĐND Việt Nam trên chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành cùng sự đồng lòng, góp sức của nhân dân cả nước tạo nên sức mạnh tổng hợp giành chiến thắng vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ; giành thắng lợi trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia và trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Phần 3- Ngày hội Quốc phòng toàn dân: Giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật về thành tựu trong 30 năm thực hiện Ngày hội Quốc phòng toàn dân, trong đó tập trung làm nổi bật nhiệm vụ xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN; tích cực thực hiện công tác chính sách, dân vận; thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Quang Vinh