Quang cảnh buổi họp báo.

Ngày 11-12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Bến Tre tổ chức họp báo giới thiệu hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề: "Phong trào Đồng khởi 1960 - Bước ngoặt của cách mạng miền Nam".

Dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra vào ngày 19-12-2019 tại UBND tỉnh Bến Tre. Dự hội thảo còn có đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, các ban, bộ, ngành trung ương và một số địa phương. Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được 75 bài tham luận. Ngoài những vấn đề chung, các tham luận tập trung vào 2 nội dung chính: Phong trào Đồng khởi biểu hiện của sự sáng tạo, độc đáo của cách mạng Việt Nam; khẳng định tầm vóc lịch sử và bài học kinh nghiệm từ phong trào Đồng khởi. Trên cơ sở kế thừa kết quả nghiên cứu, công bố trước đây, hội thảo khoa học lần này sẽ có nhiều tư liệu mới. Đến nay, việc chuẩn bị của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam, Tỉnh ủy Bến Tre và các cơ quan, đơn vị liên quan cơ bản đúng yêu cầu và tiến độ đề ra.

Hội thảo là một trong những hoạt động quan trọng, thiết thực hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bến Tre Đồng khởi (17-1-1960 - 17-1-2020). Kết quả Hội thảo góp phần tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, góp phần vào sự nghiệp thắng lợi sự nghiệp cách mạng trong tình hình mới.

QUỐC HUY