Trên cương vị Chủ tịch luân phiên Liên đoàn CCB các nước Đông Nam Á năm 2020 (VECONAC 20), từ đầu năm 2020, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan T.Ư Hội xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội VECONAC 20 và Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập VECONAC theo hình thức trực tiếp, trình Ban Bí thư T.Ư Đảng. Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới và khu vực, Ban Bí thư T.Ư Đảng đã đồng ý chủ trương để Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ 20 VECONAC bằng hình thức trực tuyến.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng, ngày 10-9-2020, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam - Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị triển khai Kế hoạch Đại hội VECONAC 20 theo hình thức trực tuyến. Theo đó, Kế hoạch tổ chức Đại hội VECONAC 20 gồm Cuộc họp nhóm làm việc (dự kiến tiến hành ngày 21-10-2020) và Đại hội VEECONAC 20 (dự kiến tiến hành ngày 15-12-2020).

Để tổ chức tốt Đại hội, Thường trực T.Ư Hội quyết định thành lập Ban Tổ chức; ba tiểu ban: Nội dung và Lễ tân, Bảo đảm và An ninh, Tuyên truyền.

Căn cứ Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, Ban Tổ chức và các Tiểu ban khẩn trương triển khai các công việc cụ thể; trọng tâm là kết nối, hiệp đồng với các tổ chức thành viên của VECONAC và chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho Hội nghị Nhóm làm việc và Đại hội theo hình thức trục tuyến.

Tin và ảnh: Việt Hưng