Trong suốt hơn 10 năm xây dựng và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Hiệp hội CCB quốc gia Lào chúng tôi đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc tổ chức thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình như: động viên, thu hút, tập hợp và tổ chức giáo dục các CCB Lào giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của mình; động viên các CCB đóng góp tích cực vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, bảo vệ và phát triển đất nước; quan tâm vun đắp và phát huy mối quan hệ truyền thống với Hội CCB Việt Nam từ T.Ư đến địa phương, ký kết các thỏa thuận giúp đỡ lẫn nhau, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi các đoàn đại biểu cấp lãnh đạo, cấp chuyên gia.

Hội CCB và các doanh nhân là hội viên Hội CCB Việt Nam đầu tư tại Lào đã giúp đỡ các CCB Lào về vốn để phát triển tổ chức, xây dựng nhà cửa và phẫu thuật chữa mắt cho các CCB Lào gặp khó khăn trên cả nước...

Trên diễn đàn quốc tế và khu vực, Hội CCB Việt Nam anh em đã ủng hộ và giúp đỡ Hiệp hội CCB quốc gia Lào về nhiều mặt, góp phần giúp Hiệp hội CCB quốc gia Lào chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội CCB các nước ASEAN trong năm 2012.

Nhờ vậy, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hiệp hội CCB quốc gia Lào ngày 7-9-2012 vừa qua, Hiệp hội CCB quốc gia Lào đã vinh dự được Đảng và Chính phủ Lào trao Huy chương Tự do hạng nhất.

Các CCB Việt Nam và Lào đã góp phần xây dựng, chăm lo, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị to lớn, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào - Việt Nam qua bao thử thách của quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc lâu dài, gian khổ. Chúng tôi tin tưởng rằng, hai Hội CCB chúng ta sẽ là một khối sức mạnh góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, giáo dục cho thế hệ trẻ của chúng ta kế thừa và phát huy mãi mãi.