Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị toàn quốc vềcông tác xóa đói, giảm nghèo.

Phát biểu chỉ đạo công tác xóa đói, giảm nghèo tại Hội nghị toàn quốc vừa diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Giảm nghèo trong thời gian tới là công việc của cả trí tuệ và trái tim”.

Phải ghi nhận rằng công tác xóa đói giảm nghèo của nước ta trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã huy động được cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần “lá lành đùm lá rách - lá rách ít đùm bọc lá rách nhiều”.

Đây là nhiệm vụ mang đậm tình người nhất; cũng là một định hướng XHCN quan trọng nhất của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hình ảnh những bà mẹ già nua, những em bé còn đang học tiểu học vẫn “lên đường” đi giúp người nghèo, thật thấm đẫm tình người. Và đó chính là văn hóa, nhân cách, đạo đức con người Việt Nam.

Giảm nghèo của nước ta trở thành hình mẫu trên thế giới; là câu chuyện thành công, truyền cảm hứng cho bạn bè năm châu.

Tuy nhiên cũng phải thẳng thắn nhìn nhận kết quả giảm nghèo chưa bền vững, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo mới; khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng vẫn còn cao. Đặc biệt là còn, thậm chí nảy sinh tình trạng trông chờ, ỷ lại; cá biệt “muốn nghèo” để nhận sự giúp đỡ của cộng đồng hơn là nỗ lực vươn lên thoát nghèo…

Đó là chưa nói tình trạng xóa nghèo cho người nghèo trước mắt, nhưng lại cướp đi, thậm chí đẩy người nghèo đến nghèo hơn, như tình trạng phá rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn; khai thác tài nguyên kiểu hủy diệt…

Mà nguyên nhân của tình trạng trên là do công tác xóa đói, giảm nghèo còn nặng về “đạo đức”, mà nhẹ về “trí tuệ” - nói theo Phật giáo là nhẹ “si” - thiếu sự hiểu biết sâu. Đã có ý kiến cho rằng nếu thuần túy giúp người nghèo về vật chất có thể còn nảy sinh tư tưởng ỷ lại - người  nghèo cần “cần câu” hơn cho “con cá”.

Để đạt được mục tiêu giảm nghèo bền vững, đã đến lúc công tác xóa đói, giảm nghèo của nước ta phải đứng bằng hai trụ cột: “trí tuệ” và “đạo đức” (nhất là trí tuệ) như chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Huy Thiêm