Đợt này có 15 hội viên trong tỉnh được nhận tiền hỗ trợ, mỗi hội viên 4 triệu đồng (tổng số 60 triệu đồng).
Trước đó, các thành viên thuộc 2 Hội kể trên đã đến huyện miền núi Khánh Vĩnh, trực tiếp hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại một tấn gạo và 100 phần quà, tổng trị giá trên 100 triệu đồng. Ngoài ra, nhiều doanh nhân CCB trong hội, ngay sau bão lũ xẩy ra đã chủ động tặng quà và hỗ trợ người dân địa phương bị thiệt hại.
Theo thống kê của Hội CCB tỉnh Khánh Hòa, trong 2 đợt mưa bão vừa qua, toàn tỉnh có 97 gia đình hội viên có nhà sập hoàn toàn, hoặc bị hư hại nghiêm trọng…về nhà ở, tài sản và vật nuôi, cây trồng.

Công Thi