Hội Doanh nhân CCB huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang vừa trao Nhà tình nghĩa cho CCB Lê Xuân Kiên, thôn Trung Xuân, xã Nghĩa Trung.

Gia đình CCB Lê Xuân Kiên (71 tuổi) có hoàn cảnh khó khăn. Bản thân ông bị ảnh hưởng chất độc da cam nên đau ốm thường xuyên, vợ sức khỏe yếu, con trai cũng bị ảnh hưởng chất độc da cam.

Trước hoàn cảnh đó, Hội Doanh nhân CCB Việt Yên, Công ty CP bê-tông và xây dựng Quốc An (xã Tăng Tiến) hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình CCB Lê Xuân Kiên tu sửa, nâng cấp nhà ở. Chi Hội CCB thôn Trung Xuân đóng góp ngày công. Nhân dịp này, Hội Doanh nhân CCB Việt Yên, Hội Cựu chiến sĩ Trường Sơn Bắc Giang, xã Nghĩa Trung đã trao tặng gia đình một số đồ dùng sinh hoạt.  

Quốc Bình