Chi hội luôn thực hiện tốt 7 nhiệm vụ của Hội CCB Việt Nam, trong đó trọng tâm là tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, đấu tranh chống mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái với đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chống tham ô lãng phí, tệ nạn xã hội… hội viên tham gia 80% số cấp ủy chi bộ, tổ dân phố.

Trong các phong trào thi đua của Hội, chi hội đã thường xuyên nêu cao vai trò “CCB gương mẫu”, phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” đoàn kết xây dựng chi hội trong sạch vững mạnh, gương mẫu thực hiện cuộc vân động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Từ phong trào chung, chi hội triển khai các nhiệm vụ cụ thể, giúp đỡ hội viên sản xuất kinh doanh, làm giàu hợp pháp, đã có 17 gia đình hội viên thu nhập 50-70 triệu đồng/năm. Hầu hết các gia đình hội viên có đời sống ổn định và ngày càng phát triển. Ngoài ra, chi hội còn tham gia với tổ dân phố trong việc quản lý đô thị, giữ vững trật tự an ninh địa phương. Chi hội đã nhận đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Nguyễn Văn Cừ, có 5 đồng chí tham gia tổ bảo vệ dân phố, tuần tra giữ gìn an ninh khu vực.

Về công tác phát triển hội viên, chi hội đã làm tốt các chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng. Tổ chức học tập chính trị, sinh hoạt định kỳ, đảm bảo quân số 85%. Các gia đình hội viên đều chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đóng thuế đầy đủ. Con em hội viên không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có người sinh con thứ ba. Chi hội cũng là nòng cốt trong công tác quân sự địa phương, luôn động viên thanh niên làm nghĩa vụ quân sự, đảm bảo 100% quân số tham gia huấn luyện dân quân tự vệ. Chi hội còn động viên các gia đình hội viên hưởng ứng các cuộc vậân động xoa dịu, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin được 2,8 triệu đồng. Năm vừa qua, chi hội đã được Hội CCB tỉnh Bắc Giang tặng bằng khen.

HOÀNG NHẬN