Các cấp Hội đã tổ chức 197 buổi tuyên truyền cho trên 81.500 lượt người, giúp cho cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao nhận thức về tình hình kinh tế xã hội, chủ động khắc phục khó khăn và sẵn sàng chia sẻ với Đảng, Nhà nước, thành phố, tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Thành Hội xây dựng chương trình hoạt động, chú trọng tiết giảm những chi tiêu chưa thực sự cần thiết, như hạn chế mua sắm mới, tận dụng trang thiết bị hiện có, tiết kiệm chi thường xuyên 10%, tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, sử dụng xăng xe, văn phòng phẩm, điện nước…Thực hiện chủ đề toàn khóa là hướng về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động và giảm nghèo, các cơ sở Hội tiến hành khảo sát hộ nghèo theo chuẩn mới, xây dựng phương án hỗ trợ xóa nghèo cho hội viên.

Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Đề án hỗ trợ xóa nghèo cho CCB” giữa Hội CCB và Bộ CHQS thành phố, Thành hội phát động các đơn vị thực hiện chương trình xóa nghèo cho hội viên năm 2011-2012, với chủ đề “Doanh nghiệp - doanh nhân CCB Hải Phòng chung sức, chung lòng xóa nghèo cho CCB”. Đây là một việc làm thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XI vào cuộc sống, là mô hình “Dân vận khéo” tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ngay sau khi phát động, Hội CCB khối doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp TBB - CCB, Hội CCB khối cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước đã hưởng ứng tích cực bằng mô hình “1+1” (1 doanh nghiệp hoặc 1 chủ trang trại giúp đỡ 1 hội viên nghèo). Nhiều mô hình mới xóa đói giảm nghèo cho hội viên ở cấp Hội, tiêu biểu như các sáng kiến “Ngày vì đồng đội” của Hội CCB huyện Kiến Thụy, “Quỹ nghĩa tình đồng đội” của Hội CCB quận Đồ Sơn, quận Hải An. Bằng việc tổ chức họp mặt giao lưu “Nghĩa tình đồng đội”, Hội CCB quận Hồng Bàng đã quyên góp được 300 triệu đồng cấp vốn cho 13 CCB nghèo trong quận. Hội CCB huyện Vĩnh Bảo vận động các CCB là doanh nhân quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm làm ăn phát đạt trên khắp mọi miền đất nước ủng hộ quỹ xóa nghèo cho CCB số tiền gần 500 triệu đồng, trở thành đơn vị dẫn đầu Hội CCB thành phố. Kết quả Thành hội đã tiếp nhận số tiền hơn 2 tỷ đồng, hỗ trợ cho 300 hộ gia đình CCB nghèo.

Bên cạnh cuộc phát động trên, các cấp Hội đẩy mạnh hoạt động chăm lo giúp đỡ hộâi viên phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống gia đình, phấn đấu làm giàu hợp pháp. Năm qua, tổng dư nợ vốn vay ngân hàng CSXH của toàn Hội đạt 185,5 tỷ đồng, trên 2,3 tỷ đồng khai thác được từ các kênh địa phương, gần 14.900 hội viên đã được hỗ trợ phát triển kinh tế. Toàn thành phố hiện có 147 doanh nghiệp, 111 tổ hợp tác, 372 trang trại, gần 1.000 gia trại của CCB hoạt động ổn định. Nhiều CLB CCB làm kinh tế theo ngành nghề được thành lập để giúp nhau kinh nghiệm, giống vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Hưởng ứng các cuộc vận động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc nạn nhân chất độc da cam, quyên góp giúp đỡ các gia đình xã An Lư, huyện Thủy Nguyên bị thiệt hai do bão lốc… toàn Hội đã đóng góp tại địa phương và thành phố tổng số tiền hàng trăm triệu đồng; ủng hộ nhân dân Nhật Bản bị thảm hoạ động đất, sóng thần 142 triệu đồng. Hội cơ sở đã phối hợp với cơ quan quân sự giải quyết trợ cấp thường xuyên cho 333 người, trợ cấp một lần cho 24.700 người thuộc đối tượng hưởng chế độ theo Quyết định 142 của Chính phủ, góp phần tích cực thực hiện chính sách hậu phương quân đội.

MINH NGỌC