Chính phủ vừa ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15-4-2020, quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động bị phạt tiền:

Từ 5-10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1-10 người lao động; từ 10-20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11-50 người lao động; từ 20-30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51-100 người lao động; từ 30-40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101-300 người lao động; từ 40-50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 2 lần. Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Thùy Linh