Nhiều năm qua, công tác "Đền ơn, đáp nghĩa" trên địa bàn T.P Hà Nội đã trở thành phong trào sâu rộng với các hoạt động thiết thực.

Hà Nội có số lượng Người có công (NCC) lớn nhất cả nước, với khoảng 800.000 người, chiếm gần 10% số NCC toàn quốc. 6.500 Mẹ VNAH, trong đó, có gần 200 mẹ còn sống, hơn 45.000 thương binh, bệnh binh, gần 80.000 liệt sĩ, hơn 13.000 người hưởng chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hơn 500.000 người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng huân chương, huy chương các loại.

Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần NCC và các gia đình chính sách, thành phố ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, có nhiều chính sách cao hơn mức của T.Ư, để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần NCC, gia đình chính sách.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở LĐTBXH tiếp nhận và giải quyết chế độ ưu đãi NCC cho 19.500 trường hợp. Chi trả trợ cấp cho NCC và thân nhân NCC đang hưởng trợ cấp hằng tháng trên 880 tỷ đồng. Toàn thành phố đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên 19 tỷ đồng (đạt 96% kế hoạch); tặng 2.450/2.555 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa” với kinh phí trên 3,1 tỷ đồng; tu sửa, nâng cấp 75/81 công trình ghi công liệt sĩ với kinh phí trên 36,2 tỷ đồng. Thành phố vận động trên 11 tỷ đồng tu sửa, nâng cấp 296/272 nhà ở cho NCC; 196/196 Mẹ VNAH còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng... Trong dịp kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh, liệt sĩ năm 2018, T.P Hà Nội chi gần 104 tỷ đồng tặng gần 130.000 suất quà tới các đối tượng chính sách, NCC.

Nhờ làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nên hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo các gia đình chính sách, NCC trên địa bàn đã có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng. Những hoạt động, phong trào tình nghĩa thiết thực là minh chứng cụ thể cho tinh thần trách nhiệm, tình cảm tri ân của nhân dân Thủ đô đối với những NCC.

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, từ nay đến năm 2020, thành phố đặt mục tiêu sẽ hoàn thành cơ bản việc rà soát, giải quyết hồ sơ còn tồn đọng đối với NCC với cách mạng theo hướng dẫn của các Bộ, ngành, T.Ư. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ ưu đãi đối với NCC, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm...

Kim Loan