Trong 2 ngày 6 và 7-7-2010, tại TP Cần Thơ, đã tiến hành Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Hội khoá IV. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh, các Phó chủ tịch Phạm Hữu Bồng, Phùng Khắc Đăng, Đỗ Công Mùi, các đồng chí Uỷ viên Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành T.Ư Hội đã tham dự. Hội nghị đã tập trung nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng: Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm, xác định trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2010, Báo cáo triển khai Kết luận 66/KL-TƯ của Ban Bí thư và Thông báo về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và T.Ư Hội; Báo cáo thực hiện chính sách đối với CCB, chế độ tiền lương đối với cán bộ Hội; Báo cáo thu chi hội phí, điều chỉnh mức thu hội phí, hướng dẫn sử dụng hội phí; Báo cáo về công tác thi đua khen thưởng và công tác kiểm tra. Ngoài ra Hội nghị cũng được thông tin về tình hình tư tưởng của CCB, hoạt động đối ngoại cùng nhiều vấn đề quan trọng khác.

PV

PV