Các đại biểu dự hội nghị

Ngày 30.8, tại Nhà văn hóa huyện Kim Động, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V (giai đoạn 2016 – 2021). Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Giai đoạn 2016 - 2021, phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được các cấp hội CCB trong tỉnh triển khai tích cực, sâu rộng bằng nhiều biện pháp cụ thể, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên CCB hưởng ứng và đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 5 năm qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của CCB đã phát triển cả về số lượng, quy mô và hiệu quả. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ kinh doanh gia đình phát triển mạnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 251 doanh nghiệp nhỏ và vừa, 10 hợp tác xã, 68 tổ hợp tác và 4.056 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, thu hút 18.737 lao động; có 1 Hội doanh nghiệp CCB tỉnh, 10 câu lạc bộ CCB-CQN sản xuất, kinh doanh cấp huyện và 46 câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh cấp xã. Đến nay, tổng doanh thu các doanh nghiệp thuộc Hội Doanh nghiệp CCB tỉnh và các câu lạc bộ CCB-CQN sản xuất, kinh doanh cấp huyện, câu lạc bộ sản xuất, kinh doanh cấp xã đạt trên 8.456 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 880 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 4.423 lao động.


Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, Hội CCB tỉnh đã tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội giúp hàng nghìn hội viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn giúp cán bộ, hội viên CCB phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững… 5 năm qua, toàn tỉnh đã có 878 hộ CCB vươn lên thoát nghèo. Toàn tỉnh có 36/161 xã, phường, thị trấn không còn hộ CCB nghèo; tỷ lệ hộ CCB khá và giàu chiếm 68,4%.


Phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các phong trào và các cuộc vận động, đồng thời tăng cường đoàn kết, gắn bó đồng đội, thúc đẩy hoạt động nghĩa tình, chăm lo các đối tượng chính sách và xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh…


Trong 5 năm tới (2021 - 2026), Hội CCB tỉnh đề ra 6 chỉ tiêu cụ thể nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, nâng cao đời sống hội viên, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ VI đề ra. Trong đó, phấn đấu đạt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, chỉ tiêu hộ hội viên CCB nghèo giảm xuống còn dưới 0,2%, hội viên CCB khá và giàu đạt trên 70%; phấn đấu mỗi năm xây, sửa chữa 5 - 10 ngôi nhà cho CCB, cựu quân nhân; khai thác tối đa các nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế giúp đỡ hội viên sản xuất, kinh doanh mỗi năm tăng 8 - 15%...


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp Hội CCB đạt được trong thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, các cấp Hội CCB tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, coi đây là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực của dịch Covid-19; đổi mới chất lượng, đa dạng hóa các loại hình tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên CCB về các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích hội viên khởi nghiệp, lập nghiệp và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Mỗi chi hội, mỗi cơ sở hội xây dựng mô hình CCB sản xuất, kinh doanh gắn với mục tiêu giảm nghèo, phù hợp với địa phương bằng cách làm sáng tạo; thực hiện tốt công tác chuẩn bị Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027; tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nắm chắc tình hình đời sống hội viên để làm tốt công tác an sinh xã hội…


Tại hội nghị, 25 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong 5 năm thực hiện phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” giai đoạn 2016 - 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 tập thể, 25 cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen.

Nguồn: http://baohungyen.vn/