Toàn cảnh Hội nghị tổng kết.

Chiều ngày 22/9/2021, Hội Cực chiến binh huyện Chi Lăng đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” lần thứ V giai đoạn 2016 – 2021. Dự hội nghị có ông Trần Văn Vẩn, Phó Chủ tịch Hội cứu chiến binh tỉnh Lạng Sơn. Ông Nguyễn Tuấn Khoát, Phó chủ tịch Hội doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn. Về phía huyện Chi Lăng có đồng chí Lô Minh Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy. Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ủy viên Ban Chấp hành Cựu chiến huyện Chi Lăng và các hội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào.

Trong 5 năm qua, thực hiện sự chỉ đạo của Huyện ủy, Hội cấp trên, Hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng bên cạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đã tích cực vận động Hội viên tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế. Hội đã mở được 6 lớp khuyến nông khuyến lâm cho trên 300 Hội viên. Sau khi tham được tuyên truyền và tham gia các lớp tập huấn, nhiều hội viên đã áp dụng sáng tạo và lao động sản xuất. Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế cao cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm, tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương. Kinh tế phát triển, tạo điều kiện cho Hội viên tham gia giúp nhau giảm nghèo, đóng góp cho các chương trình mục tiêu tại địa phương. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong Hội viên chỉ còn 4%, số nhà dột nát chỉ còn 2 hộ. Tham gia hiến đất được trên 35,4 nghìn mét vuông đất, ủng hộ gần 1 tỷ đồng cho phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Ủng hộ các loại quỹ do các cấp các ngành phát động được gần 3,3 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2021 – 2026, Hội Cựu chiến chiến binh huyện Chi Lăng đề ra 8 chỉ tiêu cần thực hiện, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2%, tăng tỷ lệ hộ khá giàu, đồng thời tăng cường đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho Hội viên.

Ghi nhận những thành tích của Hội trong 5 năm qua, Trung ương Hội Cựu chiến binh đã tặng bằng khen cho 1 hội Hội viên, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 Hội viên, Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng Bằng khen cho 3 Hội viên, UBND và Hội Cựu chiến binh huyện Chi Lăng tặng giấy khen cho 20 Hội viên vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”  giai đoạn 2016 – 2021.

Đinh Dương