Sáng ngày 08/12, Hội cựu chiến binh (CCB) huyện Phong Thổ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào CCB năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2021.

Các đồng chí: Mùa A Trá - Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ; Vương Thế Mẫn - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ dự Hội nghị.

Trong năm qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng các cấp Hội CCB huyện Phong Thổ đã chủ động quán triệt, xây dựng và triển khai quyết liệt chương trình, kế hoạch công tác Hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. CCB trong huyện hăng hái tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau làm kinh tế. Hiện nay, toàn huyện có 3 trang trại, 75 gia trại, 12 cơ sở kinh doanh dịch vụ, 2 hợp tác xã, 4 doanh nghiệp do CCB làm Chủ. Đời sống vật chất tinh thần của hội viên CCB ngày càng được cải thiện và nâng cao. 79,6% gia đình hội viên có mức sống khá, trung bình (tăng 2,55% so với năm 2019). Tỷ lệ hộ nghèo trong CCB còn 11,2% (giảm 0,99% so với năm 2019), tỷ lệ hộ cận nghèo còn 9,2% (giảm 1,55% so với năm 2019).

CCB huyện Phong Thổ còn đẩy mạnh việc học tập và làm theo bác, tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới. Cán bộ, hội viên Hội CCB phối hợp với Đoàn thanh niên các cấp bồi dưỡng giáo dục thế hệ trẻ về chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Cùng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện, cơ quan quân sự các cấp tuyên truyền giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự, vận động tuyển quân, giải quyết chính sách liên quan đến CCB là người có công với cách mạng.

Năm 2021, các cấp Hội CCB trong huyện tiếp tục vận động các thế hệ CCB tích cực học tập, nâng cao trình độ, phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ” trên mọi lĩnh vực, phấn đấu: có trên 95% tổ chức cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh; cán bộ, hội viên CCB gương mẫu đạt 95% trở lên; giảm hộ CCB nghèo xuống 10,5%...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phong Thổ đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội CCB các cấp huyện Phong Thổ trong năm qua. Đồng chí cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế và đề nghị các cấp hội CCB trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Vận động hội viên phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Ngoài ra, các cấp Hội CCB cũng đẩy mạnh các phong trào xây dựng xông thôn mới phòng chống dịch. Tăng cường phát triển hội viên mới, phát huy vai trò kiểm tra giám sát, tham gia giải quyết các vụ việc ở cơ sở, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện. Trước mắt là năm 2021, các cấp Hội CCB cần làm tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội Hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022- 2027.

Trong dịp này, Chủ tịch Hội CCB huyện Phong Thổ đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2020./.