Đó là cảm nhận chung về Hải Dương khi nghe báo cáo của Thiếu tướng Lê Ngọc Oa, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, đồng thời là Cụm trưởng cụm thi đua 8 tỉnh đồng bằng sông Hồng. Song điều gây ấn tượng hơn lại là những kiến nghị rất thiết thực và thẳng thắn của ông!

Đó là nhiệm kỳ V của Hội CCB Việt Nam, cận kề rồi, đề nghị T.Ư sớm có hướng dẫn về Đại hội CCB các cấp, nhất là về đề cương tổng kết nhiệm kỳ IV và các giải pháp nhiệm kỳ V. Trong Điều lệ dự thảo bổ sung, nên có việc phát triển BCH cấp chi hội để ngang tầm với các đoàn thể bạn; mặt khác làm như thế sẽ tăng cường được sự lãnh đạo, chỉ đạo tập thể ở cơ sở và khi đề xuất với địa phương về hỗ trợ kinh phí hoạt động cũng thuận lợi hơn. Đặc biệt, trên cần chỉ đạo dưới kiên định với NQ T.Ư 5 về công tác cán bộ Hội các cấp, không nên du di về độ tuổi, về nhiệm kỳ, trừ trường hợp cá biệt; nên quan tâm tới cấp chức khi tham gia để tạo chất lượng đội ngũ cán bộ, tránh tình trạng địa phương chọn người trong ngạch viên chức, quân hàm chức vụ quân đội thấp, trượt cấp uỷ rồi lại đưa sang chủ trì Hội CCB, gây khó khăn cho việc quy hoạch cán bộ…

Qua thực tế hoạt động, những gì còn bất cập, chưa hợp lý, đều được Thiếu tướng Lê Ngọc Oa thẳng thắn đặt ra, như T.Ư Hội bàn với T.Ư Đoàn nên chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn về việc tham gia Ban chỉ đạo xây dựng CLB CQN; T.Ư Hội trình Chính phủ biết một số bộ, ngành T.Ư chưa thực hiện chu đáo Nghị định 150/CP, chưa nhắc nhở cấp dưới giải quyết đầy đủ các chế độ phụ cấp cho cán bộ Hội; các chương trình ký kết phối hợp với các ban ngành thì nên có trọng tâm (kể cả trên và dưới) tránh ký quá nhiều, song sơ kết, tổng kết ít; rồi để duy trì sự phát triển của Hội 487, T.Ư cần đưa vào Điều lệ việc ghép các chi hội thì khối 487 mới phát triển được, nhất là hiện nay số hội viên CCB nghỉ hưu ngày càng nhiều, có nhiều nơi không đủ số lượng thành lập Hội cơ sở…

Cả những vấn đề liên quan tới Đảng, Nhà nước Thiếu tướng Lê Ngọc Oa cũng mạnh dạn nêu lên, như đề nghị Ban Tổ chức T.Ư, Ban Bí thư T.Ư cải tiến chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ Hội CCB các cấp, vì theo tinh thần “Kết luận 66” thì xác định CCB ra công tác là tiếp tục cống hiến, song phụ cấp chênh lệch quá nhiều; rồi đề nghị Ban Bí thư, Ban Dân vận T.Ư tiếp tục tổ chức kiểm tra các cấp ủy địa phương về thực hiện NQ 09 của Bộ Chính trị và Kết luận số 66, vì qua các kỳ đại hội, bầu cử đại biểu QH, HĐND các cấp vừa qua, số cán bộ mới rất nhiều, rất ít người nắm được NQ của Đảng về công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới…

NGUYỄN PHÚC ẤM