Nhân dịp này, PV Báo CCB Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Lý, Phó tổng giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam về những kết quả và bài học kinh nghiệm trong quá trình 10 năm thực hiện hợp tác giữa Hội CCB Việt Nam và Ngân hàng CSXH.

PV: Đến nay đã qua 10 năm Hội CCB Việt Nam vay vốn và thực hiện ủy thác của Ngân hàng CSXH. Đồng chí có đánh giá gì về quá trình hợp tác này giữa Hội CCB Việt Nam và Ngân hàng CSXH Việt Nam?

Đồng chí Nguyễn Văn Lý: Thực hiện chủ trương của Chính phủ tại Nghị định 78/2002, trong những năm qua, Ngân hàng CSXH áp dụng phương thức ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có Hội CCB Việt Nam, đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị-xã hội từ T.Ư đến địa phương để chuyển tải và quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách của Nhà nước đến hàng triệu người nghèo và các đối tượng chính sách khác, giúp họ biết sử dụng vốn vay, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH đang triển khai thực hiện 18 chương trình, dự án tín dụng chính sách với hơn 7,2 triệu hộ nghèo và đối tượng chính sách đang thụ hưởng với tổng dư nợ trên 117 ngàn tỷ đồng, trong đó dư nợ do Hội CCB Việt Nam thực hiện ủy thác trên 17 ngàn tỷ đồng. Chúng tôi rất mừng khi biết các cơ sở Hội CCB trong cả nước hiện đang có hơn 33 ngàn tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 1 triệu hộ, chất lượng tín dụng tốt, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ có 0,94%. Cùng với Ngân hàng CSXH, các cấp Hội CCB trong 10 năm qua đã chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi đến 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước, trong đó vốn ưu tiên tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa, miền núi, vùng khó khăn. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho 12,3 triệu lượt hộ nghèo, trong đó có trên 2,1 triệu lượt hộ thoát nghèo, đã có trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường được xây dựng, trên 3 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn đi học, tạo việc làm cho gần 2,6 triệu lao động trên cả nước. Trong 10 năm qua, hơn 307 tỷ đồng tiền phí ủy thác mà Hội CCB các cấp nhận được từ hoạt động ủy thác với Ngân hàng CSXH đã góp phần giúp Hội có thêm nguồn kinh phí hoạt động, giúp cho Ngân hàng CSXH hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

PV: Đề nghị đồng chí cho biết nguyên nhân dẫn tới những kết quả to lớn trong thực hiện dịch vụ ủy thác giữa Ngân hàng CSXH và Hội CCB các cấp trong thời gian qua?

Đồng chí Nguyễn Văn Lý:Thực tế chỉ ra rằng, trong 10 năm qua, kết quả công tác vay vốn và thực hiện ủy thác với Ngân hàng CSXH của các cấp Hội CCB Việt Nam là rất lớn, đáng trân trọng. Để đạt được những kết quả đó, theo chúng tôi, có nhiều nguyên nhân quan trọng như: Ngân hàng CSXH và Hội CCB Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Hội CCB tuy là đơn vị có dư nợ thực hiện ủy thác không lớn nhưng dư nợ tăng trưởng đều qua các năm và chất lượng ngày càng tốt hơn là do Hội có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ lãnh đạo và cán bộ nhiệt tình, tích cực và sâu sát cơ sở; Hội CCB thực sự phát huy thế mạnh của mình để đưa vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, việc tuyên truyền, bình xét đối tượng được vay, việc kiểm tra giám sát, đôn đốc người vay thực hiện đúng nghĩa vụ được các cấp Hội quan tâm thực hiện. Có thể khẳng định, qua thực tế hoạt động 10 năm qua, Hội CCB Việt Nam là đơn vị điển hình thực hiện tốt việc ủy thác cho vay vốn tín dụng chính sách của Chính phủ và góp phần tích cực trong các kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH, góp phần thực hiện tốt Chương trình quốc gia về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.

PV: Để thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng hiệu quả, trong thời gian tới, Ngân hàng CSXH và Hội CCB Việt Nam có những chương trình, kế hoạch như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Lý: Để cùng nhau thực hiện tốt mọi chủ trương, nhiệm vụ của Đảng, Chính phủ giao cho, cụ thể là thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, Ngân hàng CSXH và Hội CCB Việt Nam đã cùng nhau thống nhất làm tốt các nội dung công việc cần làm tốt trong thời gian tới là tiếp tục gắn bó mật thiết với nhau, hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách được Chính phủ giao; trọng tâm là chương trình tín dụng chính sách cho vay hộ nghèo, vùng nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số; cho vay học sinh sinh viên, cho vay hộ cận nghèo. Nâng cao chất lượng ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, chú trọng việc bình xét cho vay công khai, dân chủ, giúp người vay nhanh chóng nhận được tiền vay và sử dụng vốn vay đứng mục đích, hiệu quả cao. Củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; làm tốt công tác tuyên truyền để người dân nâng cao trách nhiệm sử dụng vốn vay, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Những kết quả đạt được trong những năm qua là rất đáng ghi nhận và chúng tôi mong rằng, thời gian tới, sự hợp tác hoạt động giữa Ngân hàng CSXH và Hội CCB Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

Lê Doãn Chiêu thực hiện