Để khí thế thi đua đồng đều, sôi nổi, Hội đã làm tốt việc ký kết chương trình phối hợp với các cơ quan, chính quyền, các đoàn thể trong khối mặt trận và lực lượng vũ trang của tỉnh, có đánh giá tổng kết, động viên khen thưởng kịp thời, nên đã tạo được sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động.

Điểm nổi bật nhất là các cấp Hội trong tỉnh đã đẩy mạnh hơn mô hình “CCB tự quản” trong các chương trình phòng chống tệ nạn, ma tuý, mại dâm và tệ nạn xã hội. Tiếp đó là đã động viên được mọi hội viên nêu gương sáng, hiến kế, góp công xây dựng, hiến đất làm đường, làm nhà văn hóa, làm đường điện thắp sáng với con số đáng tự hào: Hiến gần 40.000m2 đất, phá bỏ 2000m tường rào xây, 28.000 cây các loại, ủng hộ hơn 300 triệu đồng và 3.500 ngày công trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, xóa đói giảm nghèo, Hội CCB các huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, TP Đồng Hới cùng với việc tổ chức tốt các lớp tập huấn về vay vốn, về kỹ thuật, đã cùng với địa phương làm nhà tình nghĩa cho thương binh nặng, cho con em liệt sĩ với số tiền quyên góp của hội viên tới gần 500 triệu đồng, rồi cùng với Báo Sài Gòn Giải phóng dựng nhà tình nghĩa cho CCB nguyên là chiến sĩ đảo Trường Sa trở về, đang có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 150 triệu đồng, đồng thời gom góp hơn 100 triệu đồng gửi tặng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ngoài quần đảo…

Tất nhiên đẩy được các phong trào thi đua có hiệu quả như vậy, không thể không kể đến việc cải tiến lề lối, phương pháp công tác của Tỉnh hội. Từ đầu năm, Hội CCB tỉnh và Hội các cấp đã quán triệt đầy đủ các nghị quyết của Đảng, của Nhà nước, nghị quyết của Đại hội Hội CCB toàn quốc lần thứ V đến với hội viên cơ sở. Hội từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, phương pháp công tác, chăm lo xây dựng Hội, phát huy vai trò gương mẫu của hội viên trong mọi lĩnh vực. Các cấp Hội cũng đã chú trọng phát huy tinh thần dân chủ, trí tuệ tập thể, quản lý điều hành theo quy chế, lấy chi hội làm địa bàn hoạt động, khắc phục tình trạng hành chính hóa. Lãnh đạo Hội cấp tỉnh, huyện, các xã có chương trình, kế hoạch dự sinh hoạt với các chi hội để nắm bắt nguyện vọng, tâm tư tình cảm của hội viên, từ đó có biện pháp khắc phục những hạn chế, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của địa phương…

PHẠM XUÂN LỤC