Đến dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết; Đại tướng Lê Văn Dũng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương. Dự lễ Kỷ niệm còn có các đồng chí lão thành cách mạng; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng thời kỳ đổi mới; các tướng lĩnh quân đội; Lãnh đạo hội CCB 63 tỉnh thành trong cả nước... Về phía quốc tế có Đoàn đại biểu Hiệp hội Cựu chiến binh Quốc gia Lào và Đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Cam-pu-chia tham dự lễ kỷ niệm. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch danh dự Hội Cựu chiến binh Việt Nam gửi lời chúc Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các thế hệ cựu chiến binh cả nước mãi mãi phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Trần Hanh đọc diễn văn tại Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Hội Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Trần Hanh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam ôn lại truyền thống 20 năm phấn đấu, trưởng thành của Hội. Đến nay, cơ bản các thôn, bản có CCB đều lập tổ chức Hội, nhiều cơ quan, doanh nghiệp lập Hội CCB ở đơn vị mình, đưa tổng số hội viên lên gần 2,5 triệu, chiếm 85,2% số CCB. Hội đã vận động tập hợp được hơn 1 triệu CQN sinh hoạt trong hơn 10.000 tổ chức như Ban liên lạc, CLB CQN ở khoảng 70% xã, phường trong cả nước. Chủ tịch Trần Hanh khẳng định, Cựu chiến binh Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, giữ vững niềm tin và lý tưởng, vượt qua khó khăn và thử thách, xứng đáng với 8 chữ vàng: Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận và mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhiệt liệt chúc mừng Hội Cựu chiến binh Việt Nam tròn 20 tuổi; biểu dương những thành tích, cống hiến to lớn và bước trưởng thành, tiến bộ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong thời gian qua. Tổng Bí thư nhấn mạnh: với tôn chỉ, mục đích cao đẹp, tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy tiềm năng to lớn của cựu chiến binh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, 20 năm qua Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã không ngừng phát triển, xây dựng được hệ thống tổ chức rộng khắp. Hội luôn coi trọng giáo dục, động viên cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, chủ động và tích cực chăm lo bồi dưỡng hội viên nâng cao trình độ chính trị tư tưởng, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước không ngừng phát triển... Hội đã có nhiều đóng góp thiết thực vào thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới, nhất là trên lĩnh vực xây dựng và bảo vệ đảng, Chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Tổng Bí thư nêu rõ: Để giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội trọng việc tập hợp đoàn kết, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của Cựu chiến binh đóng góp thiết thực và có hiệu quả vào sự nghiệp chung, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cần tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng đối với cựu chiến binh và công tác cựu chiến binh, tổng kết 20 năm xây dựng và hoạt động của Hội, đánh giá đúng thành tích, ưu, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định đúng phương hướng, nhiệm vụ, nội dung và hình thức hoạt động của Hội trong giai đoạn mới. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị Hội cựu chiến binh Việt Nam tăng cường lãnh đạo, giáo dục, nâng cao nhận thức cán bộ, hội viên về lý luận, quan điểm, đường lối của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cấp hội đoàn kết, vận động cựu chiến binh tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở. Tổ chức Hội ở các cấp phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể xã hội góp sức xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền cơ sở, thực hiện có kết quả các vấn đề nảy sinh trong đời sống xã hội và nhân dân, phát hiện, đấu tranh với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí; chống âm mưu “diễn biến hoà bình bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch”. Các cấp hội cần tiếp tục động viên mạnh mẽ hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, xoá đói, giảm nghèo nhanh và vững chắc, đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, cựu chiến binh là người dân tộc thiểu số, thương binh, bệnh binh; đồng thời động viên cựu chiến binh làm giàu hợp pháp, củng cố và xây dựng câu lạc bộ doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân cựu chiến binh... Hội cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục truyền thống và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, phối hợp chặt chẽ với tổ chức đoàn thanh niên cơ sở và cơ quan quân sự, bằng nhiều hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú tập hợp anh chị em hoàn thành nghĩa vụ quân sự tham gia hoạt động trong các câu lạc bộ cựu quân nhân và các phong trào ở cơ sở. Hội viên cựu chiến binh phải sống gương mẫu và bằng sự gương mẫu của mình giáo dục con cháu, xây dựng gia đình văn hoá, nêu gương cho lớp trẻ noi theo. Tổng Bí thư lưu ý các cấp hội phải thường xuyên chăm lo xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, tạo nên sự vững vàng và thống nhất cao trong nhận thực và hành động của cựu chiến binh. Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh, đa dạng hoá các hình thức tập hợp, lấy chất lượng và hiệu quả làm mục tiêu, khắc phục hành chính hoá trong tổ chức hoạt động, xây dựng Hội thực sự xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, nhất là cơ sở... Tổng Bí thư cũng đề nghị các cấp ủy đảng, Chính quyền, Mặt trận các cấp tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, Đại tướng Lê Văn Dũng đã gắn Huân chương độc lập hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng Hội Cựu chiến binh Việt Nam lên Lá cờ truyền thống của Hội. Quang Vinh