Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Sáng 25-8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức Lễ trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm TCCT, đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ Văn phòng TCCT. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tới dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ tặng hoa chúc mừng đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm TCCT; Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Chủ nhiệm TCCT; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ QUTƯ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, thủ trưởng, nguyên thủ trưởng TCCT, Bộ Tổng tham mưu; đại diện lãnh Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng QUTƯ, Bộ Quốc phòng... và đại diện gia đình đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, QUTƯ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Lê Khả Phiêu được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Đồng chí Lê Khả Phiêu là một cán bộ đã từng kinh qua nhiều cương vị công tác, nhất là được tôi luyện, trưởng thành trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dù ở cương vị công tác nào, đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên cộng sản, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trên cương vị là Chủ nhiệm TCCT, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là QUTƯ), đồng chí đã cùng tập thể QUTƯ, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối quân sự, quốc phòng; lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội; tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội.

Trên cương vị là Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đạt được nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn có tác phong gần gũi quần chúng, sâu sát cơ sở, tôn trọng và lắng nghe cấp dưới, phát huy trí tuệ tập thể trong hoạt động lãnh đạo, tận tình giúp đỡ, truyền đạt kinh nghiệm cho lớp người đi sau. Chúng tôi luôn học tập ở đồng chí về phương pháp, tác phong làm việc sâu sát, cụ thể và hiệu quả.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Ghi nhận thành tích và công lao đóng góp, cống hiến của đồng chí Lê Khả Phiêu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định trao tặng đồng chí Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Đây không chỉ là niềm vinh dự đối với toàn Đảng, Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ cơ quan TCCT và tự hào riêng của đồng chí và gia đình mà còn là niềm vui chung của tất cả chúng ta.

Trong những năm gần đây, tuy tuổi đã cao, đồng chí vẫn tích cực tham gia đóng góp nhiều ý kiến cho Đảng, Nhà nước và quân đội. Với những cống hiến xuất sắc của mình, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương và danh hiệu cao quý. Toàn Đảng, toàn quân luôn trân trọng và đánh giá cao công lao đóng góp của đồng chí với sự nghiệp cách mạng của Đảng trong 70 năm qua.

Đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu phát biểu.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Lê Khả Phiêu bày tỏ xúc động ôn lại quá trình phấn đấu và trưởng thành trên các cương vị công tác; bày tỏ vinh dự, tự hào được nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng - phần thưởng cao quý, sự ghi nhận của tổ chức đảng các cấp đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và sự cống hiến của bản thân cho Đảng, cho cách mạng trong 70 năm qua. Đồng thời, nguyện tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu, nắm vững tình hình; phát huy kinh nghiệm thực tiễn của bản thân để tham gia, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và nhân dân.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thủ trưởng TCCT, Bộ Tổng tham mưu tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các thủ trưởng TCCT, Bộ Tổng tham mưu tặng hoa chúc mừng nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu.

Nhân dịp này, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu cảm ơn lời chúc mừng tốt đẹp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, cảm ơn Đảng bộ Văn phòng, Đảng ủy Văn phòng TCCT đã tổ chức trang trọng buổi Lễ.

MẠNH ANH