Sáng 14/2, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng gửi đại hội đảng bộ cơ sở đóng góp ý kiến.

Tham dự cuộc họp có: ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân; ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, cùng các thành viên Thường trực Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng.

TTXVN