Các đại sứ khẳng định, công tác ở những địa bàn khác nhau sẽ tận dụng, tranh thủ những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn để có những đóng góp chung vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Chiều 13/2, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.

Cùng tham dự có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu.

Đại diện Đoàn, một số Đại sứ phát biểu cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian cho cuộc tiếp; bày tỏ niềm tự hào, vinh dự khi được bổ nhiệm vai trò Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Nhấn mạnh về những thành tựu kinh tế-xã hội trong công cuộc đổi mới đã đem lại thế và lực cho đất nước, các Đại sứ cho rằng đây là thuận lợi, cơ sở quan trọng khi triển khai thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ở nước ngoài.

Các Đại sứ khẳng định, công tác ở những địa bàn khác nhau sẽ tận dụng, tranh thủ những mặt thuận lợi, khắc phục khó khăn để có những đóng góp chung vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện nhận nhiệm vụ vào giai đoạn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Đại hội XII đã đề ra, chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII.

Năm 2019 kết thúc, các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đều đạt và vượt mục tiêu đề ra; Nghị viện châu Âu (EP) đã chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu...

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa ngoại giao Đảng, Nhà nước và ngoại giao nhân dân trong thời gian qua đã góp phần vào việc giữ môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển, trong đó có sự đóng góp trực tiếp của các cơ quan của Bộ Ngoại giao và đội ngũ Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam tại các nước.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương các cán bộ đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đã góp sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp vào thành tích chung đó.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đất nước đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Đây cũng là thời điểm tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, bất ổn, khó lường…

Những thách thức an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là thiên tai, dịch bệnh… Năm 2020, Việt Nam thực hiện nhiều trọng trách như: Vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Năm Chủ tịch ASEAN 2020, Năm Chủ tịch AIPA...

Trước khi các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện lên đường nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội đã trao đổi một số vấn đề.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mỗi Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện phải quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước, đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nỗ lực vươn lên, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt, hòa giải tại các diễn đàn, tổ chức đa phương có tầm quan trọng chiến lược đối với đất nước, phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể.

Trong từng thời kỳ, thời điểm, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần nắm vững chủ trương đối sách của Đảng, Nhà nước, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc là cơ sở nền tảng để xử lý, giải quyết công việc.

Là người đại diện của quốc gia ở nước ngoài, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần xử lý tốt mọi công việc liên quan đến quan hệ giữa Việt Nam với các nước/đối tác, thực sự trở thành những cầu nối hữu nghị, hợp tác phát triển trong quan hệ; chủ động nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời tham mưu với cơ quan hữu quan trong nước xử lý các vấn đề phát sinh.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển, nỗ lực tìm kiếm, kết nối đối tác, giới thiệu cơ hội kinh doanh, nguồn đầu tư nước ngoài cho trong nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Khẳng định phải luôn quán triệt lợi ích quốc gia, dân tộc là trên hết, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, ngành Ngoại giao cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai nhiều kênh đối thoại, tiếp xúc vừa để đấu tranh bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vừa tranh thủ tiếng nói ủng hộ của bạn bè quốc tế.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao và các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Quốc hội thực hiện tốt vai trò nước chủ nhà của Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA), tổ chức thành công Năm AIPA 2020, đặc biệt là Đại hội đồng AIPA 41 dự kiến tổ chức đầu tháng 9/2020 và đảm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký AIPA nhiệm kỳ 2019-2022.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tại sở tại.

Nêu rõ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội cho rằng xây dựng cộng đồng người Việt Nam vững mạnh ở nước ngoài, đẩy mạnh hòa hợp dân tộc cũng chính là góp phần để xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Trong thực hiện nhiệm vụ của mình, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện cần quan tâm tổ chức học tiếng Việt cho con em kiều bào bởi tiếng Việt là hồn cốt của dân tộc.

TTXVN