Ngày 1-6-2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

QĐND