Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, sau 20 năm triển khai, đến nay Nghị quyết số 36-NQ/TW vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị.

Chiều 3-6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến để thông tin về những kết quả đạt được sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW cũng như 2 sự kiện lớn do Ủy ban chủ trì, phối hợp tổ chức trong năm 2024.

Phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, sau 20 năm triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác NVNONN đã đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, Nghị quyết số 36 đã giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc triển khai công tác đối với NVNONN từ cả 2 chiều. Ở trong nước, công tác NVNONN thực sự đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương. Về phía kiều bào, các hội đoàn NVNONN thực sự đóng vai trò nòng cốt trong việc quy tụ, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở nước sở tại và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm duy trì tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, hướng về quê hương, đất nước.

Công tác tham mưu, kiến nghị, xây dựng chính sách liên quan đến NVNONN được chú trọng, triển khai toàn diện, trên cả phương diện lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và pháp luật của nhà nước; Công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương đã đạt được những kết quả quan trọng. Kiều bào được tạo điều kiện tham gia đóng góp ý kiến vào những vấn đề quan trọng của đất nước như góp ý vào các văn kiện Đại hội Đảng, các dự thảo luật, các chính sách lớn….; Công tác chăm lo, hỗ trợ cộng đồng NVNONN củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống ở sở tại ngày càng được chú trọng.

Trong 20 năm qua, sự trở về đầu tư, kinh doanh trong nước của các doanh nhân kiều bào ngày càng nổi bật hơn. Dòng kiều hối đổ về Việt Nam đã có sự dịch chuyển từ tiêu dùng, hỗ trợ gia đình sang đầu tư, kinh doanh trong nước. Kiều hối năm 2023 đạt 16 tỷ USD, tăng 32% so với năm 2022, bất chấp những khó khăn chung của nền kinh tế thế giới hậu đại dịch Covid-19. Tổng lượng kiều hối từ 1993 đến 2023 đạt khoảng 230 tỷ USD, tương đương với nguồn vốn FDI đã giải ngân trong cùng kỳ. Tới tháng 11-2023, kiều bào từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư 421 dự án tại 42/63 tỉnh, thành ở Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 1,72 tỷ USD...

Công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN (ngày 8-9 hằng năm), Bộ Ngoại giao phối hợp với các cơ quan đại diện tổ chức hoạt động tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt, hỗ trợ các hội đoàn tổ chức các lớp học tiếng Việt dành cho con em kiều bào... Công tác thông tin đối ngoại đối với NVNONN được đổi mới về tư duy, nội dung và hình thức.

“Trải qua 20 năm triển khai, đến nay Nghị quyết số 36-NQ/TW vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị, thể hiện tầm nhìn của Đảng về công tác NVNONN, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương và xã hội trong triển khai công tác đối với NVNONN”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin, từ ngày 21 đến 24-8-2024, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị NVNONN toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề: “Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước”. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ sẽ tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

QĐND