Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi gặp mặt cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai.

Gặp mặt cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc lần thứ hai năm 2019 tại Nhà Quốc hội, sáng 23-2, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội, nói: Lực lượng lao động nữ là một bộ phận nòng cốt trong phong trào phụ nữ cả nước và đang gia tăng, chiếm hơn 50% lực lượng lao động xã hội.

Vì vậy, đồng chí Tòng Thị Phóng đánh giá cao Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cấp công đoàn và đặc biệt vai trò của đội ngũ cán bộ nữ công công đoàn trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình đã luôn quan tâm làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Công tác nữ công đã có nhiều cách làm hay, hoạt động thiết thực hướng đến đoàn viên và người lao động, lồng ghép có hiệu quả các hoạt động do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động vào hoạt động nữ công Công đoàn.

Theo đồng chí Tòng Thị Phóng, thời gian qua các cấp công đoàn đều tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, trong đó có cán bộ nữ công. Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế thì cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động nữ công và đội ngũ cán bộ nữ công.

Từ đó, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị, thời gian tới, tổ chức công đoàn cần tiếp tục  đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Ban Nữ công công đoàn các cấp, cần sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp đoàn viên, người lao động; phát vai trò, chức năng trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với lao động nữ. Giải quyết chính sách lao động nữ trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, cấu trúc lại doanh nghiệp. Tập hợp tâm tư, nguyện vọng của lao động nữ, tổ chức đối thoại với người sử dụng lao động, bảo đảm thực hiện đúng chính sách, pháp luật đối với lao động nữ; kiến nghị với Nhà nước sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, ổn định trong doanh nghiệp. Tham gia tích cực trong việc chăm lo và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho lao động nữ, nhất là ở những doanh nghiệp  ngoài nhà nước có sử dụng nhiều lao động nữ.

Với Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Tòng Thị Phóng đề nghị tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn nâng cao hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, trong đó có lao động nữ, tổ chức tốt các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Chiến Thắng