Tỉnh Vĩnh Phúc: Hội CCB tỉnh có Hướng dẫn số 42/HD-CCB ngày 3-2-2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (nCoV) gây ra.

Thường trực Hội CCB tỉnh yêu cầu các cấp Hội quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản, chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus Corona; chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương, đặc biệt lưu ý một số nội dung: Xác định công tác phòng, chống dịch do chủng mới Corona là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của toàn Hội, phải coi việc phòng, chống dịch như “chống giặc”; người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch. Kịp thời theo dõi thông tin diễn biến tình hình dịch và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; kiểm soát, không để dịch lây lan, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống hội viên và nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, các tổ chức Hội tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các lễ hội, các hội nghị để tập trung (ưu tiên cao nhất) phòng, chống dịch. Không tổ chức đưa hội viên CCB đi tham quan, du lịch đến các khu vực đang có dịch. Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động hội viên, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh đảm bảo an toàn sức khỏe đến các tầng lớp nhân dân. Khi có vụ việc đột xuất hoặc có hội viên nhiễm virus Corona, cần báo ngay chính quyền, các cơ quan chuyên môn chức năng, Thường trực Hội CCB tỉnh. 100% tổ chức Hội đã triển khai, hướng dẫn đến cán bộ, hội viên, không phát hiện có hội viên nghi nhiễm dịch.

Cơ quan Hội CCB tỉnh đã triển khai và hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng; rửa tay dung dịch sát khuẩn và đo thân nhiệt theo dõi hằng ngày...; đeo khẩu trang y tế đúng cách, khi tiếp xúc người bị bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, người nghi nhiễm và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Tích cực tuyên truyền đến hội viên và nhân dân chủ động phòng, tránh bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe.

 Tỉnh Hà Tĩnh: Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai phòng, chống virus Corona, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều biện pháp tổ chức triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh họp và ra công điện yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, kiểm soát chặt chẽ và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn xã hội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khống chế dịch bệnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện yêu cầu tất cả các địa phương tập trung phòng, chống dịch, tạm dừng tất cả các lễ hội, các cuộc tập trung đông người; chỉ đạo Sở GDĐT cho học sinh nghỉ học; Sở Y tế theo dõi sát tình hình diễn biến của dịch bệnh để tham mưu kịp thời cho lãnh đạo tỉnh. BVĐK tỉnh nhanh chóng vào cuộc tiếp nhận và điều trị các bệnh nhân khi bị phát hiện nhiễm virus Corona. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh thành lập 3 đội cơ động phản ứng nhanh để chủ động phát hiện, phòng chống dịch bệnh.

Sở TTTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với BCĐ Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của tỉnh để thông tin kịp thời tình hình dịch bệnh diễn ra hằng ngày cho các cơ quan báo chí. Thường trực Hội CCB tỉnh có văn bản chỉ đạo các Hội cơ sở thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Tỉnh uỷ, phối hợp với các cấp chính quyền triển khai phòng, chống dịch Corona hiệu quả.

Đến ngày 10-2-2020, tỉnh Hà Tĩnh có 14 trường hợp nghi nhiễm virus Corona đều cho kết quả âm tính.

Lê Thị Lan,  Lê Anh Thi