Lễ truy điệu, an táng các hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia quân sự Việt Nam hi sinh tại Lào tại NTLS Quốc tế Đồng Tâm, huyện Bá Thước (Thanh Hóa).

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) vừa tổ chức Hội đàm, ký kết Biên bản phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước trong mùa khô 2020-2021.

Tại buổi hội đàm, hai bên đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong những năm qua. Từ đó làm rõ thuận lợi, khó khăn, kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn mùa khô 2020-2021.

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn tỉnh Hủa Phăn trong mùa khô 2020-2021.

Ban Công tác đặc biệt tỉnh Hủa Phăn chỉ đạo cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Hủa Phăn tạo mọi điều kiện thuận lợi, cử cán bộ phối hợp giúp đỡ Đội quy tập của Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa trong quá trình làm nhiệm vụ. Đồng thời, tiếp tục khảo sát, thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Hủa Phăn.

Thúy Hòa