Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình tặng quà cho tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tìm kiếm, quy tập HCLS mùa khô 2022-2023.

Mùa khô 2022-2023, Đội 589 quy tập được 29 HCLS (10 HCLS trên địa bàn tỉnh, 19 HCLS trên địa bàn tỉnh Khăm Muộn, Lào), đặc biệt, trong 29 hài cốt có 1 hài cốt xác định được danh tính. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, nhân viên Đội 589 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; chấp hành nghiêm quy định công tác đối ngoại quốc phòng cũng như kỷ luật dân vận.

Vừa thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS, Đội 589 vừa làm tốt nhiệm vụ khảo sát, kết luận địa bàn. Đến nay, Đội tìm kiếm, khảo sát, kết luận được 60/321 bản của 5 huyện thuộc tỉnh Khăm Muộn. Đội 589 đã trao tặng 450 bộ quần áo, khám, chữa bệnh, cắt tóc miễn phí cho hơn 660 lượt người dân các bản vùng sâu, vùng xa…

Để kịp thời động viên cán bộ, nhân viên Đội 589, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh tặng quà cho 1 tập thể và 8 cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Vân Anh