Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh nước bạn Lào ký kết biên bản ghi nhớ phối hợp mùa khô năm 2023-2024.

Đoàn cán bộ Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An và 3 tỉnh: Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xây Xổm Bun vừa tổ chức Hội nghị tiếp nhận, bàn giao HCLS mùa khô 2022-2023 và ký kết phối hợp công tác tìm kiếm quy tập HCLS, tại Xiêng Khoảng (Lào).

Thời gian qua cấp ủy, chính quyền, các LLVT, nhân dân các bộ tộc Lào nói chung, 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Viêng Chăn và Xay Xổm Bun nói riêng đã hết lòng giúp đỡ Đội Quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong khi làm nhiệm vụ. Đội Quy tập chủ động khắc phục khó khăn, bám nắm địa bàn, thu thập thông tin, khảo sát địa bàn tổ chức tìm kiếm, quy tập được 96 HCLS là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên địa bàn 3 tỉnh, đạt 120% kế hoạch đề ra.

Thay mặt Ban Công tác đặc biệt tỉnh Nghệ An, đồng chí Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ từ Ban Công tác đặc biệt 3 tỉnh của Lào và nhân dân các bộ tộc Lào anh em để Đội Quy tập tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, 4 tỉnh của 2 nước thống nhất quyết tâm phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu đề ra là tìm kiếm, quy tập HCLS trong mùa khô 2023-2024.

Mai Hoa