Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Kế hoạch hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS năm 2024.

Kế hoạch nêu rõ: UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình của địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 cấp huyện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin về HCLS; kết quả tìm kiếm, quy tập HCLS; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa trong nhân dân.

Bên cạnh đó, tổ chức rà soát, tiếp tục hoàn thiện danh sách, hồ sơ HCLS, mộ liệt sĩ trong nghĩa trang, xác định tổng số HCLS hy sinh trên địa bàn, số chưa quy tập, đã quy tập, xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ HCLS đang quản lý. Đẩy mạnh công tác thu thập, kết nối xử lý thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Tiếp tục khảo sát địa bàn, xác định khu vực chôn cất HCLS, khu vực cần tập trung tìm kiếm, vẽ sơ đồ, hoàn thiện bản đồ ở các cấp phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập. Tổ chức cất bốc, quy tập HCLS có đủ điều kiện theo quy định, di chuyển, bàn giao, an táng HCLS đảm bảo trang nghiêm, chu đáo, phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương. Đẩy mạnh các hoạt động tìm kiếm, quy tập HCLS, trọng tâm ở các huyện biên giới và tiếp giáp biên giới. Năm 2024, phấn đấu tìm kiếm, cất bốc quy tập và bàn giao được từ 7-10 HCLS…

Hoàng Hoa