Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ của Hội ở địa phương. Thời gian qua, Hội đã gắn ba cuộc vận động lớn là “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” với Đề án “Toàn dân tham gia phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa những người lầm lỗi tại gia đình” và cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trở thành lực lượng nòng cốt trong ngăn ngừa, kiềm chế tội phạm trên địa bàn.

Tỉnh hội phối hợp với công an mở 212 lớp bồi dưỡng tập huấn cho 22.000 cán bộ, hội viên về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là ma túy và mại dâm. Các cấp Hội tổ chức tuyên truyền lồng ghép với Đoàn thanh niên được 598 buổi, có 38.167 lượt người dự; trong đó có gần 3.000 thanh niên, sinh viên và học sinh các trường phổ thông. Đồng thời các tổ chức Hội cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng và củng cố 346 tổ an ninh nhân dân, 534 tổ hòa giải với 1.100 thành viên; trong đó có 396 hội viên CCB và đặt 215 hòm thư tố giác tội phạm; nhiều hòm thư ở Nha Trang, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Cam Ranh... phát huy tốt hiệu qủa tố giác tội phạm; phối hợp giúp đỡ 35 người nghiện ma túy cai nghiện, hoàn lương, vận động 31 đối tượng phạm tội ra đầu thú hưởng sự khoan hồng.

Tiêu biểu trong thực hiện ba cuộc vận động lớn là hai hội phường Phước Tân và Hàm Tân (TP Nha Trang); Hội phường Cam Linh (TX Cam Ranh) được T.Ư Hội CCB Viêt Nam và tỉnh khen thưởng. Những cá nhân là các đồng chí Dương Công Kính (Chủ tịch hội phường Phước Tân), Mai Thành Khắc (hội viên phường Vĩnh Phước), Trương Thị Ngọc (hội viên phường Xương Huân), Bùi Hoàng Đàm (Chủ tịch hội TT Ninh Hòa), Trần Hữu Ninh (Chủ tịch hội phường Cam Linh)... Hội CCB tỉnh được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen.

Mai Gia Cát