Hội đã chủ động phối hợp với các địa phương, khai thác nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước và các tập đoàn kinh tế để xóa nghèo nhanh, bền vững, đặc biệt là những vùng khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, ở vùng xa, vùng sâu.

Thanh Quang