Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình phối hợp

Sáng 7/6, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đồng tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị giai đoạn 2017 -2022.

Sau 5 năm thực hiện chương trình, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh thường xuyên phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hội viên Hội CCB thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh về công tác quốc phòng - quân sự địa phương. Tập trung thực hiện tốt việc phối hợp tuyên truyền tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định tình hình cơ sở. Phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và cán bộ, hội viên Hội CCB luôn gương mẫu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương. Phối hợp tham mưu tổ chức có hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Các phong trào thi đua, cuộc vận động được hai đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả như “ quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ ấm áp tình đồng đội chung tay vun đắp những mầm xanh”, “Cựu chiến binh gương mẫu”…

Trong 5 năm qua, Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh đã phối hợp tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp tổ chức 224 lớp bồi dưỡng cho trên 16.000 lượt người. Lực lượng vũ trang tỉnh đã đóng góp trên 30.000 ngày công xây dựng các công trình nông thôn mới. Hội CCB tỉnh vận động cán bộ, hội viên tham gia hiến trên 177.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn. Hội CCB phối hợp với Bộ CHQS tỉnh và các đoàn thể tham gia tự quản hàng trăm tuyến đường…

Tại hội nghị nhiều ý kiến tham luận cũng tham gia làm rõ những hạn chế cũng như những bài học kinh nghiệm trong thực hiện chương trình phối hợp như: sự phối hợp có lúc, có nơi chưa thường xuyên; việc ban hành các văn bản giữa hai đơn vị chưa kịp thời; hiệu quả phối hợp hoạt động ở một số nội dung còn hạn chế…Giai đoạn 2022-2027, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Hội CCB tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền. Căn cứ vào vào tình hình địa phương chủ động phối hợp tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng quân sự địa phương. Tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội.

Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy quân sự, Hội CCB tỉnh khen thưởng 10 tập thể, 6 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện chương trình phối hợp./.

Theo Bộ CHQS tỉnh Hải Dương