Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố Từ Sơn chúc mừng Ban Chấp hành Hội CCB thành phố Từ Sơn khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Ngày 8 và 9-6, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Từ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội CCB tỉnh chọn làm Đại hội điểm nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai, tổ chức Đại hội CCB cấp trên cơ sở trong toàn tỉnh. Dự Đại hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hà Sỹ Tiếp, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Lợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội CCB thành phố Từ Sơn phát huy truyền thống, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Với 14 Hội cơ sở, 81 Chi hội với 5.957 cán bộ, hội viên phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực: Đóng góp gần 700 ý kiến vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố cho 553 hộ vay gần 35 tỷ đồng phát triển các mô hình kinh tế; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở 75 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 1.790 hội viên; tổ chức 118 buổi nói chuyện truyền thống cách mạng cho hơn 24.000 lượt học sinh; tham gia hòa giải 202 vụ và bắt giữ 10 vụ trộm cắp; hỗ trợ xây dựng 9 ngôi nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ hơn 5 tỷ đồng cho các quỹ: “Đền ơn đáp nghĩa”, “khuyến học, khuyến tài, “Vì người nghèo”, “Phòng, chống COVID-19”,  “Nghĩa tình đồng đội”... Hằng năm, Hội có 14/14 Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 84,17% hộ CCB khá, giàu; tỷ lệ hộ CCB nghèo còn 0,12%...

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB thành phố Từ Sơn phát huy tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, chính quyền và nhân dân; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động phối hợp, thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Từ Sơn lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Hội CCB các cấp, nhiệm kỳ 2022-2027; phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị, không có hội viên vi phạm pháp luật; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ từ Chi hội phó trở lên; phấn đấu 100% Hội cơ sở và 95% Chi hội trở lên đạt trong sạch vững mạnh; xóa 6 nhà cấp bốn dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn...

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Phong Vân