Thực hiện nghi thức an táng HCLS tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên.

Thời gian qua, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS trên địa bàn tỉnh Hà Giang đạt được những kết quả quan trọng.

Hằng năm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát, điều tra liệt sĩ chưa có thông tin và khảo sát, tìm kiếm quy tập HCLS; hướng dẫn Ban CHQS các huyện, thành phố hoàn thành việc lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS… Từ các nguồn tin do nhân dân, CCB cung cấp, tỉnh tổ chức xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng tìm kiếm, cất bốc. Hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh ở 8 nghĩa trang với số lượng là 2.694 liệt sĩ, trong đó 2.076 liệt sĩ xác định được danh tính, 599 liệt sĩ chưa xác định được danh tính… Đặc biệt, năm 2020 và đầu năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tìm kiếm, quy tập được 43 HCLS.

Mặc dù công tác tìm kiếm, quy tập HCLS đã đạt được kết quả tích cực; tuy nhiên đến nay vẫn còn nhiều HCLS chưa được quy tập, nhiều mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin. Điều đó, đặt ra và đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong tình hình hiện nay.

Minh Hà