Chiều ngày 27/10/2023, Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hòa tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động giai đoạn 2023 – 2028. Đồng chí Trần Thân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Hải – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn dự và chủ trì buổi Lễ.

Giai đoạn 2018 – 2023, Tỉnh đoàn và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình, hoạt động, phong trào đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, hội viên, trong đó thường xuyên là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, tinh thần cống hiến bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ; tri ân người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh; hỗ trợ đoàn viên, hội viên, thanh niên, cựu chiến binh hoàn cảnh khó khăn; phối hợp hỗ trợ hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu và tạo việc làm cho thanh niên, hội viên cựu chiến binh đồng thời vận động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương, đơn vị.

Giai đoạn mới 2023 – 2028, 2 đơn vị sẽ tiếp tục phát huy những ưu thế đã đạt được trong giai đoạn trước, đặc biệt nhất mạnh trọng tâm tăng cường hơn nữa công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ thông qua các diễn đàn, hoạt động về nguồn, gặp mặt truyền thống, tri ân…bên cạnh đó, các doanh nghiệp của hội viên Hội Cựu chiến binh tiếp tục đồng hành hỗ trợ các quỹ khuyến học, khuyến tài giúp đỡ các tài năng trẻ, học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ sinh viên kiến tập, thực tập, tìm kiếm việc làm và khởi nghiệp; vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân phát huy vai trò làm chủ, tham gia tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh đoàn kết các thế hệ cùng cả hệ thống chính trị địa phương hoàn thành thắng lợi mục tiêu các chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Theo https://tinhdoankhanhhoa.org.vn/