HẢI PHÒNG: Ký kết giao ước thi đua năm 2010

Hội CCB TP Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2010 với 12 chỉ tiêu về: phát triển hội viên; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; đạt tỷ lệ CCB gương mẫu, gia đình CCB văn hóa cao; quỹ Hội nhiều; xóa nghèo giỏi; đặc biệt là phấn đấu 100% chi hội mua các bản tin và Báo CCB Việt Nam.

QUỐC MÂY

PÁC BÓ (CAO BẰNG): Đẩy mạnh phong trào tự quản đường biên

Phong trào tự quản đường biên mốc giới của CCB ở đây khá cao. Chi hội đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, nhất là lực lượng bộ đội biên phòng 141 tổ chức tuần tra, chống xâm canh, xâm cư rất thường xuyên, công tác quản lý an ninh trật tự thôn bản được giữ vững, đồng thời bảo vệ và giúp đỡù nhiệt tình các đoàn khách tham quan du lịch Pác Bo.

DƯƠNG TÔN

BÌNH LỤC (HÀ NAM): Xóa đói giảm nghèo đạt kết quả cao

Cho đến nay Hội đã tín chấp với Ngân hàng CSXH vay vốn để hội viên đầu tư vào phát triển kinh tế trong 5 chương trình cho 2.845 hộ, với số dư 32 tỷ 709 triệu đồng, đồng thời huy động vốn nội lực từ quỹ Hội 1 tỷ 654 triệu đồng. Hiện toàn Hội có hơn 400 mô hình kinh tế, trong đó có 16 mô hình đạt tiêu chuẩn trang trại. Nhờ đó, số hộ khá và giầu đạt 65%, số hộ trung bình 34,7%, số hộ nghèo bất khả kháng chỉ còn 0,3%.

NGUYỄN VĂN THUẬN