Từ ngày 29-8 đến ngày 6-9-2022, Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Giang triển khai công tác tìm kiếm HCLS tại khu vực điểm cao 211, thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và đã tìm được 9 HCLS.

Các hài cốt có di vật kèm theo là quân hiệu mũ mềm, lược chải tóc; có 1 hài cốt có Chứng minh nhân dân mang tên: Nguyễn Văn Quỳ, sinh ngày 19-6-1964, nguyên quán: Xã Thịnh Đán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái (trước đây), đơn vị đã thông tin cho gia đình liệt sĩ. Hiện nay, 9 hài cốt được cán bộ, nhân viên của Đội hương khói, chăm sóc tại nhà chờ. Đội Tìm kiếm, quy tập HCLS, Bộ CHQS tỉnh Hà Giang đang triển khai làm thủ tục theo quy trình để sớm bàn giao cho Ngành LĐTBXH tổ chức lễ an táng và truy điệu theo đúng quy định.

Nam Sơn