Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 10-10, tại T.P Hải Phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương - Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS (Ban Chỉ đạo quốc gia 515) chủ trì Hội nghị rút kinh nghiệm rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515: Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn - Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Quân khu 1, 2, 3, 4; lãnh đạo một số bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, tổng hợp, khử trùng, chuẩn hóa, phân tách chuyển giao theo địa bàn chôn cất ban đầu của liệt sĩ được các đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt để rà soát, đối chiếu, bổ sung, chuẩn hóa từng thông tin về liệt sĩ; xác định số lượng, danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý hy sinh trong các thời kỳ; nơi hy sinh, nơi chôn cất ban đầu.

Đến nay, nhiều đơn vị, địa phương đã cơ bản hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; tích hợp dữ liệu vào phần mềm. Các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Ngành LĐTBXH, Ban liên lạc CCB… tổ chức nghiên cứu, hội thảo về lịch sử, truyền thống của đơn vị để bổ sung và xác định số lượng liệt sĩ hy sinh, đơn vị khi hy sinh, thời gian diễn ra trận đánh; đồng thời giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị để bổ sung những thông tin còn thiếu trong hồ sơ, danh sách liệt sĩ.

Bộ Quốc phòng, Bộ LĐTBXH, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp xây dựng trang cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, gắn với cơ sở nền địa lý. Đến nay, toàn quốc đã rà soát được 920.601 hồ sơ danh sách liệt sĩ thuộc đơn vị, địa phương quản lý. Bộ Quốc phòng đã chuyển giao hơn 843.000 bản ghi về liệt sĩ; Bộ LĐTBXH đã chuyển giao gần 1,2 triệu bản ghi về liệt sĩ, hơn 300.000 bản ghi về mộ liệt sĩ cho Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ.

Trên cơ sở dữ liệu thông tin liệt sĩ do Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và các đơn vị, địa phương cung cấp, Bộ CHQS cấp tỉnh đã chủ động tổng hợp danh sách liệt sĩ và phối hợp với Sở LĐTBXH các địa phương rà soát, bổ sung, danh sách liệt sĩ thuộc cấp tỉnh quản lý đối chiếu, khử trùng, phân tách, chuyển giao và chỉ đạo cấp huyện, xã, thôn rà soát, bổ sung thông tin; xác minh, kết luận; tổ chức hội nghị kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT HCLS.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương cần, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS. Ban Chỉ đạo 515, cấp ủy, chính quyền các địa phương các cấp cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp để rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, xác minh kết luận địa bàn. Phát huy tốt vai trò các tổ chức như: Hội CCB Việt Nam, Hội truyền thống, Ban Liên lạc Bạn chiến đấu của các đơn vị; Hội Người cao tuổi, CCB ở địa phương… trong công tác tìm kiếm, quy tập HCLS… Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập HCLS; đồng thời, tăng cường  kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, thẩm định kết quả ngay từ cấp thôn, bản, cấp xã; sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời…

Minh Anh