Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Anh hùng LLVT, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, Trung tướng Lê Văn Hân, Chủ tịch Hội HTGĐLS Việt Nam, cùng lãnh đạo các phòng, ban hai Hội tham dự buổi làm việc. ![](/Pictures/2013/thang 8/từ 1-15/tin hai hoi.jpg) Hai năm qua, hai Hội đã phối hợp hoạt động đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Ngay sau khi ký kết, TƯ Hội CCB Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội cử cán bộ tham gia Ban vận động thành lập Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt nam, đồng thời khuyến khích động viên CCB tham gia Hội HTGĐLS Việt Nam. Các cơ quan chức năng của Hội CCB Việt Nam đã làm tốt công tác tham mưu, góp ý vào các văn bản quy phạm về chế độ chính sách đối với người có công, tham gia xây dựng đề án Tìm kiếm quy tập hài cốt, xác định danh tính liệt sĩ…Nhiều CCB chủ động cung cấp thông tin hoặc tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở các địa bàn trong nước và Lào, Căm-pu-chia, như các CCB đoàn Sao Vàng thành lập nhóm “Nghĩa tình đồng đội” hơn 1 năm hoạt động đã phát hiện hơn 1000 ngôi mộ, quy tập 52 mộ vào nghĩa trang, đưa về quê 34 hài cốt liệt sĩ…Trong công tác thông tin tuyên truyền, hai bên đã phối hợp chặt chẽ trong đưa tin, tuyên truyền trên Báo CCB, Thông tin CCB, trang web của Hội HTGĐLS, đăng tải nhiều thông tin liên quan đến nơi chôn cất liệt sĩ giúp nhiều thân nhân liệt sĩ kết nối với đồng đội để tìm hài cốt người thân. Riêng Thông tin CCB trong năm 2011 đăng tải 160 thông tin tìm mộ liệt sĩ, nhắn tìm đồng đội tới 184 đồng chí CCB, năm 2012 đăng 175 thông tin mộ liệt sĩ, nhắn tìm đồng đội tới 217 CCB.

Qua thảo luận trong buổi làm việc, hai bên đã chỉ ra còn một số thiếu sót, hạn chế trong phối hợp hoạt động giữa hai hội và thống nhất những nội dung chính trong phối hợp hoạt động thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc TƯ Hội CCB chỉ đạo để Hội CCB cấp tỉnh, thành phố làm nòng cốt trong công tác chuẩn bị thành lập Hội HTGĐLS cùng cấp và cử cán bộ tham gia thành phần lãnh đạo tại địa phương, chủ động quan hệ giúp đỡ và ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa hai bên phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội CCB VN nhấn mạnh cần phát huy những kết quả đã đạt được trong phối hợp hoạt động giữa hai Hội, khắc phục những hạn chế còn tồn tại để thực hiện tốt những nội dụng đã được thống nhất trong buổi làm việc này cho hoạt động thời gian tới.

Tin và ảnh: Quang Vinh