Ủng hộ Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã nhanh chóng triển khai tới Hội CCB các cấp trong toàn quốc. Ngày 1-9-2021, T.Ư Hội ban hành Hướng dẫn số 113/HD-CCB thực hiện Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên CCB vượt qua đại dịch Covid-19.

Đây là chương trình rất nhân văn, là cuộc vận động chia sẻ tình cảm yêu thương, hỗ trợ kịp thời cho đồng bào ở “vùng đỏ” đang rất khó khăn do dịch bệnh, để không ai bị thiếu ăn, thiếu nhu yếu phẩm thiết yếu như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình ý nghĩa này, lãnh đạo Hội CCB các cấp cần đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực trong quá trình tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia:

 Một là, Hội CCB các cấp đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền như: Giúp hội viên hiểu thêm lý do tại sao Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam vừa mới ra Lời kêu gọi ngày 27-5-2021, nay lại tiếp tục vận động Chương trình này; tiếp tục lan tỏa Thư ngày 24-8-2021 của Chủ tịch Nguyễn Văn Được gửi cán bộ, hội viên - đây là tâm tư, tình cảm của người đứng đầu Hội CCB Việt Nam, kêu gọi hơn 3 triệu hội viên cả nước, bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực tiếp tục tham gia ủng hộ vật chất, tinh thần, công sức để cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng sớm khống chế, ngăn chặn, đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Hai là, các cấp Hội cần cập nhật ngay Hướng dẫn số 113/HD-CCB ngày 1-9-2021 của T.Ư Hội; tổ chức phổ biến, tuyên truyền để vận động cán bộ, hội viên tham gia ủng hộ Chương trình hỗ trợ triệu phần quà Đại đoàn kết với kết quả cao nhất, trong thời gian sớm nhất.

Ba là, đối với Hội CCB các tỉnh, thành phố được tiếp nhận phần quà: Cần có kế hoạch phân công cụ thể để những phần quà này sẽ được trao trực tiếp đến tay người đang gặp khó khăn, nhất là người nghèo, người yếu thế, với thủ tục đơn giản nhất và thời gian nhanh nhất, phù hợp với điều kiện và yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch.

Bốn là, đối với Hội CCB cấp cơ sở, chủ động phối hợp các đoàn thể cùng cấp, đề xuất danh sách người dân và hội viên Hội CCB tại khu dân cư, tổ dân phố có khó khăn do dịch bệnh cần được hỗ trợ; đồng thời đề xuất các hình thức cụ thể để công khai, minh bạch danh sách được tặng quà an sinh xã hội (công bố tại cuộc họp các đoàn thể; niêm yết danh sách tại trụ sở làm việc; thông báo bằng văn bản đến khu dân cư, tổ dân phố…); tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện công tác trao tặng quà an sinh xã hội để không xảy ra sai sót, tiêu cực.

Mai Hà