Tuy chỉ là cuộc tọa đàm ở cấp chi hội, nhưng chi hội nào cũng tổ chức trang trọng, cán bộ hội viên tham gia đông, nhiều đại biểu cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể khác tham dự, rất nhiều ý kiến phát biểu.

Ông Trần Lạng ở Chi hội Nguyễn Du, là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc sau hiệp định đình chiến ở Việt Nam năm 1954, nay đã ở tuổi ngoài thất thập, nói: Phải học Bác suốt đời ấy chứ! Tôi có may mắn ở đơn vị bảo vệ Thủ đô nên nhiều lần được thấy Bác, gặp Bác, nhưng mười lần gặp Bác thì cả mười lần tôi đều không cầm được nước mắt, vì thấy Bác là một lãnh tụ mà cần kiệm giản dị quá, cái vỏ gối rách, Bác cũng đưa vá không chịu thay; khi làm việc mệt bảo nấu cháo, nhưng còn dặn: “Nấu bằng cơm nguội cho nhanh và tiết kiệm gạo”. Tư tưởng, tình cảm của Bác đã thấm vào máu anh em chúng tôi. Do vậy, khi chiến trường cần chúng tôi sẵn sàng lên đường vào Nam chiến đấu. Nay nghỉ hưu rồi, những đức tính cần kiệm theo gương Bác vẫn còn mãi trong tôi, tôi không bao giờ rượu chè bê tha, phung phí, những quần áo của mình, của con cháu không dùng nữa mà còn tốt, tôi luôn giặt sặch sẽ để dành tặng đồng bào dân tộc nghèo: “Học và làm theo Bác Hồ là thế đó!...”.

Về câu hỏi: CCB ở khu dân cư có cần thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hay ở bước tiếp này, cần dành cho những người có “chức” có “quyền”?. Trả lời với nhau: Đây là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức lớn lao, nó xây dựng đạo đức, nền tảng tinh thần để phát huy sức mạnh của dân tộc ta, đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn thử thách, vươn lên sánh vai cùng các nước phát triển trong thời đại mới, rất cần thiết cho các cấp lãnh đạo, chính quyền ở trên, vì việc làm, uy tín của họ có ảnh hưởng rất lớn đến dân, đến nước. Nhưng đối với CCB ở khu dân cư cũng rất cần thiết. Vì đây cũng là một lực lượng lớn mà đa số trong họ theo tiếng gọi của Đảng của Bác đã cống hiến gần cả cuộc đời, cả xương máu cho dân, cho nước, nay về khu dân cư, CCB vẫn là lực lượng nòng cốt tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm trật tự trị an, bảo vệ Tổ quốc ở địa phương, rồi với gia đình với xóm giềng ở đâu cũng vẫn cần sự gương mẫu của các CCB.

Lão đồng chí Dương Minh Nước lăn lộn ở chiến trường miền Nam chống Mỹ từ năm 1960, nói: “Nhiều cách làm theo Bác lắm!” Mấy năm nay già yếu không tham gia công tác được nữa, thì tôi luôn phấn đấu cho gia đình mình là “Gia đình văn hóa xuất sắc”, hội viên CCB gương mẫu, còn sống ngày nào, còn học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác ngày đó”.

Cụ Võ Cương, lão CCB ở Chi hội khu phố Mê Linh phát biểu tiếp: “Sao CCB ở khu dân cư không làm theo tấm gương của Bác được. Ta đã làm theo nhiều rồi chứ. Tới đây, phải đẩy mạnh hơn nữa bằng những việc như phải kiên định vững vàng về lập trường tư tưởng, không mơ hồ, bị động với mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phá hoại của kẻ địch, phải sẵn sàng gánh vác công việc của tập thể nhiều hơn nữa, gương mẫu trong mọi phong trào ở khu dân cư như tích cực lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, giữ gìn vệ sinh môi trường, tôn trọng, đoàn kết giúp đỡ cán bộ trẻ để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn, tích cực đấu tranh chống tham ô, tham nhũng… Đồng chí nào còn tính xấu hay rượu chè, ích kỷ, gia trưởng, quát nạt vợ con… thì giảm bớt, khắc phục đi”.

Được biết những năm qua, thực hiện cuộc vận động, Hội CCB phường 9 đã đạt nhiều kết quả tốt: Đã nâng cao nhận thức về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các cán bộ hội viên đều gương mẫu hơn trong thực hiện mọi nhiệm vụ, được đánh giá là một trong những đơn vị thực hiện xuất sắc. Tuy nhiên, cụ Lê Thượng Đỉnh, lão CCB ở Chi hội Lâm Viên cũng trăn trở: “Mong cuộc vận động được tiến hành mạnh mẽ ở tất cả các cấp, các ngành, có những tấm gương đầu tàu từ trên xuống cho mọi người noi theo, làm cho cuộc vận động tiếp tục đạt kết quả tốt hơn!”.

PHẠM VĂN THẢNH