Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Sáng 24-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo Quốc gia 515) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị năm 2021, phấn đấu tìm kiếm, quy tập được 1.500 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc xác định mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng khoảng 300 trường hợp, bằng phương pháp giám định ADN khoảng 1.000 trường hợp. Để thực hiện mục tiêu trên, Thượng tướng Lê Chiêm đề nghị các Ban, Bộ, ngành, địa phương và Ban Chỉ đạo 515 các cấp phải đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Khi đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, các địa phương, đơn vị dựa vào tình hình thực tiễn, triển khai nhiệm vụ linh hoạt, sáng tạo với các giải pháp cụ thể, phù hợp. Trọng tâm tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong nước và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp thực chứng.

Năm 2020, tình hình đại dịch COVID-19 và bão lũ tại miền Trung đã tác động tiêu cực tới hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ. Tuy nhiên, Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 đã phối hợp chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, linh hoạt các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đạt được những kết quả tích cực. Trong năm, đã tìm kiếm, quy tập được hơn 1.500 hài cốt liệt sĩ. Xác định được danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng 147 mộ liệt sĩ, bằng phương pháp giám định ADN 74 hài cốt liệt sĩ.

Hồng Pha