1- Tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng hoạt động của Hội CCB tỉnh và theo dõi chỉ đạo cho cơ sở hoàn chỉnh việc tổng kết 20 năm và Đại hội thi đua yêu nước 5 năm 2009-2014. 2- Tổ chức Hội thi báo cáo viên giỏi về giáo dục truyền thống và các hoạt động VHVN – TDTT ở các cụm. 3- Theo dõi kết quả triển khai học tập chuyên đề tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh và xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện chỉ tiêu phấn đấu của từng cấp Hội và cán bộ, hội viên. 4- Chuẩn bị nội dung tổng kết Đại hội thi đua 5 năm của Tỉnh hội và theo dõi kết quả tổ chức Đại hội thi đua cơ sở. 5- Nắm chắc tình hình kết quả triển khai thực hiện chương trình “1 tăng 4 giảm” ở các cấp Hội và phong trào dân vận khéo ở tất cả các cấp Hội và 2 huyện mà Hội phụ trách. 6- Hoàn chỉnh hồ sơ xét hỗ trợ nhà đồng đội, nhà tình thương mà Tỉnh hội quản lý vốn, đồng thời theo dõi tiến độ thi công để bàn giao đúng thời hạn. 7- Hoàn chỉnh hướng dẫn thực hiện NQ 389 và các mẫu biểu theo dõi thu chi sử dụng các loại quỹ. Ban Công tác Hội