Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm và làm việc tại Hội CCB TP Đà Nẵng

Ngày 22 và 23-8, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCBVN cùng đoàn cán bộ cơ quan TTW Hội đã đến thăm và kiểm tra kết quả hoat động công tác Hội ở Hội CCBTP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

     Nhìn chung, sau đại hội CCB cấp tỉnh và thành phố, Hội CCBTP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đã đi vào kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ, tập trung quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của cấp trên và cấp mình, triển khai toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo Nghị quyết đề ra, nổ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của TW Hội và cấp ủy địa phương giao phó.

Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam

     Nổi bật là các cấp Hội đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các mặt công tác Hội, đặc biệt là tổng kết 20 năm thực hiện NQ09 của Bộ chính trị, tham gia tích cực công tác giám sát, phản biện xã hội, xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và quyền lợi chính đáng của hội viên, chú trọng công tác xây dựng các cấp Hội vững mạnh, chăm lo đời sống cán bộ, hội viên, nhất là hội viên còn nghèo khó ngày một tốt hơn, tham gia giáo dục thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú.

       Thông qua phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “ CCB gương mẫu” đã hình thành nhiều mô hình, việc làm mới, thu hút đông đảo hội viên tham gia và có sức lan tỏa trong cộng đồng, thật sự trở thành lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào thi đua ở cơ sở.

Thượng tướng Bế Xuân Trường thăm phòng truyền thống Hội CCB TP Đà Nẵng

        Phát biểu tại các buổi kiểm tra, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội CCBVN đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng và đánh giá cao những thành tích của Hội CCBTP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới , tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, do vậy, Hội CCB các cấp của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cần đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, định hướng dư luận cho hội viên và nhân dân trên địa bàn, kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, tích cực tham gia công tác xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân. Mỗi cán bộ, hội viên CCB phát huy bản chất và truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, gương mẫu về đạo đức, lối sống, gương mẫu trong các phong trào thi đua ở địa phương, thật sự là lực lượng nòng cốt chính trị, là chổ dựa tin cậy của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

   Tin, ảnh: Nguyễn Phát