Cũng như việc hàng ngàn học sinh bị điểm 0 môn Lịch sử trong kỳ thi đại học năm 2011 càng cho thấy sự thật đáng buồn chứng tỏ môn học lịch sử đã không còn sức hấp dẫn với học sinh. Đây là một bi kịch bởi lịch sử chính là tấm gương cho tương lai của dân tộc. Sự việc đặt ra nhiều câu hỏi: Chương trình có khoa học và phù hợp không? Những sự kiện đưa vào sách giáo khoa có thỏa đáng không? Có hay không việc xơ cứng với các con số vô cảm đã “cứng hóa” một bộ môn vốn hấp dẫn và sinh động?... Đối với những người truyền tải mà cụ thể là các thày cô giáo đã thật sự là những người yêu mến môn lịch sử chưa? Bài giảng có đủ sức hấp dẫn; có sự áp đặt tư duy không?...
Bác Hồ đã dạy: “Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Học lịch sử là để hiểu, tự hào truyền thống dân tộc, nuôi dưỡng lòng yêu Tổ quốc, yêu nhân dân. Dân tộc nào mà thế hệ trẻ thờ ơ, không hứng thú với tìm hiểu lịch sử sẽ là một bi kịch của tương lai. Lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta thì việc học sinh “ngại” học sử là điều rất lo ngại – đặt ra cho các nhà quản lý phải suy xét một cách nghiêm túc.
Hoàng Mai