Người gây dựng nên danh hiệu đó là CCB Đào Trọng Tài, 70 tuổi. Buổi đầu Công ty TNHH Sao Mai gặp nhiều khó khăn song vẫn kiên trì tìm kiếm những sản phẩm dược liệu có chất lượng cao và hiệu quả điều trị tốt để phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Công ty luôn đầu tư máy móc thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên. Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Sao Mai trở thành thương hiệu dược phẩm được khách hàng tin cậy. Năm 2009, đạt doanh thu 70 tỷ đồng, nộp ngân sách 3 tỷ đồng. Gần 100 cán bộ, nhân viên trong Công ty có mức thu bình quân hơn 2 triệu đồng/người/ tháng.

Bảo Chinh